İstanbul’da kar neden tutmaz?

istanbul kar

Çocuklukta duyduğumuz kar yağışının yerleri tutma ihtimaline duyduğumuz heyecan artık yerini işe gitme, yolda kalma, doğalgaz faturasının yüksek gelmesi gibi korkulara bıraksa da halen aklımızda “bu kar tutar mı acaba?” şüphesini taşıyoruz.

İstanbul’da kar neden tutmuyor?

Bu durum İstanbul’a özgü değil aslında. Genel olarak metropollerin çoğunda bu durum söz konusu. Buna neden olan durum ise kentsel ısı adası olarak tanımlanıyor. Metropoller, insan faaliyetleri nedeniyle çevresindeki kırsal alanlardan önemli ölçüde daha sıcak olan alanlar. Bu metropolitan alanlarla çevresindeki daha az yoğun bölgeler arasındaki sıcaklık farkı 5 C’ye kadar çıkabiliyor. Gökdelenler ve yoğun trafik kentsel ısı adasını oluşturan en önemli iki faktör. Diğer ana nedenleri kentsel gelişimle birlikte değişen toprak yapısı, şehirleşme ile birlikte azalan yeşil alanlar ve binalarda kullanılan ısı tutucu malzemelerdir. Nüfus çoğaldıkça, kullanılan alan artıyor ve bu ısıyı arttırıyor. Artan sıcaklıkla birlikte hava kalitesi azalıyor.

Urban_heat_island_(Celsius)

Kentsel ısı adası nedeniyle şehrin üzerinde kar yağışı olsa bile, bu kar yağışı aşağılara doğru indiği zaman eriyor. Ya da yağıyor ve yere ulaşabiliyor ancak bu sefer de yerde tutamıyor. Bu nedenle şehirlerdeki kar yağışı kırsal alanlara göre dünyanın her yerinde daha az oluyor. İstanbul’da da kar tam olarak bu nedenlerle tutmuyor, tutamıyor. Yoksa neden tutmak istemesin ki?

Kendizi karın yerine koyun. Kalıcı olmak istemez miydiniz?

Author: Önder Halis

may the force be with me