Ortadoğu’da sular neden durulmaz?

1- Ortadoğu olarak bilinen doğuda irandan başlayıp kuzeyde türkiye güneyde ırak ve arap yarımadasını batıda kuzey afrikayı kapsayan alandır. Tarihin başladığı yer olarak kabul edilir. Yani savaşların başladığı coğrafyadır. Bu yüzden ortadoğuda sular durulmaz.

image

 

2- Bu coğrafyada etnik ve dini çeşitlilik yüksektir. Sadece lübnanda hristiyanlığın mezheplerine ait 12 kilise olduğu düşünüldüğünde farklı grupların çıkarlarını uyumlaştırmanın ne kadar zor olduğu anlaşılabilir. Bu yüzden ortadoğuda sular kolay kolay durulmaz.

image

 

3- Ortadoğu devletlerinin bir çoğu otoriter yönetimlere sahiptir. Otoriter yönetimlerin halklara zulmetme eğilimi düşünüldüğünde otoriter yönetimler devam ettikçe ortadoğuda sular durulmaz.

 

4- Ortadoğu,doğal kaynaklar açısından son derece zengindir. Kapitalizmin kaynak ihtiyacı,batının ortadoğuya sürekli ilgi duymasına neden olur. Bu yüzden ortadoğuda sular genellikle durulmaz.

image

 

5- Demokratik sistemden yoksun olan Ortadoğu, halkların kendilerini silahla ifade etmelerine neden olur. Bu yüzden silahlı mücadele her etnik ve dinsel grubun sigortası olarak görülür. Silahlı mücadele var oldukça ortadoğuda sular durulmaz.

image