Postmodernizm neden modernizm gibi olmaz ?

image

1-   Modernizmle postmodernizm abi kardeş gibidir. Bir abi kardeş her ne kadar birbirlerine benzeyebilirse de aynı kişi olamazlar. İşte tam da bu yüzden postmodernizm modernizmden çıkmış olsa da onun yeni çağa uygun bir eleştirisidir. Dolayısıyla postmodernite modernite gibi olamaz.

2- Modernizm, sanayi çağının ve kapitalizmin yükseliş sürecidir. Postmodernizm ise bilgi çağının ve kapitalizmin hakimiyetine rastlar.

3- Modernizm aydınlanma çağının evrensellik, , özgürlük ve kardeşlik temalarına vurgu yapar. Postmodernizm ise ikinci dünya savaşının sebep olduğu yıkımdan sonra bu kavramların beyhudeliğini savunarak modernizmin başarısızlığını ilan eder.

4- Modernizm, kendinden önceki döneme göre yenilikçidir. Postmodernizm ise modernizmin yeniliğini eskitir. Bu yüzdendir ki modernizm, postmodernizm karşısında tutucudur.

5- Modernizm,insanlık için ebedi mutluluk iddiasıyla yola çıkar.
Postmodernizm ise bu ebedi mutluluk iddiasının imkansızlığını öne sürer ancak yine de bir çözüm önermez.

6- Modernizm 20. Yüzyıla kadar üretilen her şeydir. Postmodernizm ise Nietzsche’dir, Zizek’tir, Foucault’dur ve Warhol’dur.

7- Her ikisi de devam eden süreçlerdir. Ancak postmodernizm, modenitenin inatçı varlığına meydan okur.

8- Postmodernite, çevre mücadelesidir, cinsel kimlik savunusudur, azınlıktır modernite ise tektipleştiricidir. Statükoyu savunur.

9- Postmodernizm, modernitenin antitezidir. İçinde bulunduğumuz zaman sentezdir.